Betaalme.nu steunt het mkb

Betaalme.nu streeft naar een betalingstermijn aan mkb-ondernemers van maximaal 30 dagen. Als mkb-ondernemers sneller worden betaald, worden ze minder kwetsbaar en hebben ze meer financiële ruimte om te investeren.

Wij richten ons actief op het ondersteunen van mkb-ondernemers. Deze ondernemers kunnen vaak hulp gebruiken bij het optimaliseren van het Order to cash proces om sneller betaald te worden. Zo wil Betaalme.nu helpen met kennis over contracteren, digitaal factureren, debiteurenbeheer en ketenfinanciering. Ze kunnen ook met vragen en klachten terecht bij het Betaalme.nu MKB Loket en wij kunnen in overleg met de leverancier bemiddelen naar een snellere betaling.

Grote bedrijven spelen ook een belangrijke rol aangezien zij veel MKB- leveranciers hebben. Sinds de oprichting hebben 63 grote bedrijven en instellingen zich aangesloten bij Betaalme.nu en een manifest opgesteld over hoe zij bijdragen aan tijdige betaling aan hun leveranciers. Dankzij hun deelname worden nu zo’n 283.000 mkb’ers geholpen.

We helpen mkb-ondernemers graag bij het verbeteren van hun eigen proces van factureren en betalingen ontvangen. Bij het Betaalme.nu MKB Loket kunt u vragen stellen en een beroep doen op onze gratis onafhankelijke bemiddeling bij late betaling. Natuurlijk stemmen we eerst met u af hoe we u het beste kunnen helpen voordat we uw afnemer benaderen.

Ga naar het MKB Loket. 

Nieuws

Meer updates

Betaalme.nu MKB Loket

We helpen mkb-ondernemers graag bij het verbeteren van hun eigen proces van factureren en betalingen ontvangen. Bij het Betaalme.nu MKB Loket kunt u vragen stellen en een beroep doen op onze gratis onafhankelijke bemiddeling bij late betaling. Natuurlijk stemmen we eerst met u af hoe we u het beste kunnen helpen voordat we uw afnemer benaderen.


Ga naar MKB Loket

Betaalme.nu corporates

We vragen u als corporate afnemer het mkb te helpen aan snellere liquiditeit te komen.

Hier leest u hoe u deelnemer kan worden van Betaalme.nu en wat hiervan de voordelen voor u zijn.


Ga naar corporates

Deze grote bedrijven betalen hun mkb leveranciers binnen 30 dagen

Neem contact op met Betaalme.nu

Uw gegevens worden niet gepubliceerd of met derden gedeeld.