Betaalme.nu steunt het mkb

Betaalme.nu streeft naar een betalingstermijn aan mkb-ondernemers van maximaal 30 dagen. Als mkb-ondernemers sneller worden betaald, worden ze minder kwetsbaar en hebben ze meer financiële ruimte om te investeren.

Wij richten ons actief op het ondersteunen van mkb-ondernemers. Deze ondernemers kunnen vaak hulp gebruiken bij het optimaliseren van het Order to cash proces om sneller betaald te worden. Zo wil Betaalme.nu helpen met kennis over contracteren, digitaal factureren, debiteurenbeheer en ketenfinanciering.

Grote bedrijven spelen ook een belangrijke rol aangezien zij veel MKB- leveranciers hebben. Sinds de oprichting hebben 63 grote bedrijven en instellingen zich aangesloten bij Betaalme.nu en een manifest opgesteld over hoe zij bijdragen aan tijdige betaling aan hun leveranciers. Dankzij hun deelname worden nu zo’n 283.000 mkb’ers geholpen.

Nieuws

Meer updates

Deze grote bedrijven betalen hun mkb leveranciers binnen 30 dagen