Wat is Betaalme.nu?

Betaalme.nu wil ervoor zorgen dat facturen van mkb-ondernemers sneller betaald worden. Het doel is dat een betalingstermijn van maximaal 30 dagen de norm wordt in het bedrijfsleven. Als mkb-ondernemers sneller worden betaald, worden ze minder kwetsbaar en hebben ze meer financiële ruimte om te investeren.

Betaalme.nu is in 2015 opgericht vanuit het bedrijfsleven. Het is een niet-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken, en maakt onderdeel uit van MKB-Nederland.

Grote bedrijven spelen een belangrijke rol bij Betaalme.nu, want zij hebben veel leveranciers uit het mkb. Sinds de oprichting hebben 50 grote bedrijven en instellingen zich aangesloten bij Betaalme.nu. Zij geven elk in een eigen manifest aan hoe ze bijdragen aan tijdige betaling aan hun leveranciers uit het mkb. De manifesten van alle deelnemers vind je hier.

Dankzij de deelname van deze bedrijven worden op dit moment meer dan 250.000 leveranciers geholpen. Betaalme.nu blijft bedrijven benaderen om zich aan te sluiten.

Daarnaast wil Betaalme.nu de kennis vergroten bij mkb-ondernemers over manieren om sneller facturen betaald te krijgen, en hen meer vertrouwd te maken met bijvoorbeeld digitaal factureren en ketenfinanciering.

Uiteraard kunnen bedrijven Betaalme.nu ook zelf benaderen als ze zich willen aansluiten. We horen graag van mkb-ondernemers waarmee we ze kunnen helpen. We zijn via ons contactformulier te bereiken.

Betaalme.nu wil ervoor zorgen dat facturen van mkb-ondernemers sneller betaald worden. Het doel is dat het MKB binnen 30 dagen na levering van goed of dienst over haar geld kan beschikken.Betaalme.nu is in 2015 opgericht vanuit het bedrijfsleven. Het is een niet-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland.

Grote bedrijven spelen een belangrijke rol bij Betaalme.nu, want zij hebben veel leveranciers uit het MKB. Sinds de oprichting hebben 50 grote bedrijven en instellingen zich aangesloten bij Betaalme.nu. Dankzij de deelname van deze bedrijven worden op dit moment meer dan 250.000 leveranciers geholpen.

Gebruik ons contactformulier als we u als mkb-ondernemer kunnen helpen met problemen rondom betaling van uw facturen of als u zich als bedrijf wilt aanmelden voor Betaalme.nu. We nemen zo snel als mogelijk contact met u op.

Deze bedrijven steunen Betaalme.nu

Neem contact op met Betaalme.nu

Uw gegevens worden niet gepubliceerd of met derden gedeeld.