Betaalme.nu voor een gezonde en stabiele toeleveringsketen

Om als bedrijf te kunnen blijven groeien, is een gezonde en stabiele toeleveringsketen essentieel. Veel MKB bedrijven hebben echter moeite om aan voldoende liquiditeit te komen, waardoor ze kwetsbaar zijn en belemmerd worden in hun groei.

Betaalme.nu wil binnen vijf jaar € 2,5 miljard aan cash vrijmaken voor het Nederlandse MKB door 50% van de top-1000 grootste bedrijven te mobiliseren. Daarmee wordt het MKB financieel sterker en krijgt het meer ruimte krijgt om te ondernemen en te investeren.

Waarom MKB leveranciers ondersteunen?

Grote bedrijven hebben er baat bij om MKB bedrijven te helpen om makkelijker aan cash te komen. Het versterkt de stabiliteit van de toeleveringsketen, het leidt tot efficiënter werkkapitaalbeheer, en het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door MKB bedrijven te stimuleren om elektronisch te factureren, helpt Betaalme.nu bij een efficiënter factuurbeheer.

Hoe werkt Betaalme.nu?

 

Het initiatief Betaalme.nu wil er samen met grote bedrijven voor zorgen dat het Nederlandse MKB makkelijker aan liquiditeit komt. Dit doen de grote bedrijven door facturen van leveranciers sneller te betalen, of de mogelijkheid te bieden tot snelle en goedkope financiering via ketenfinanciering.

Corporates die Betaalme.nu ondersteunen, geven elk op hun eigen manier aan met welke methodes ze snellere betaling in de praktijk mogelijk maken.

Deze bedrijven steunen Betaalme.nu

Wat is ketenfinanciering?

Ketenfinanciering is een aantrekkelijke mogelijkheid om uw leveranciers toegang tot liquiditeit te bieden zonder dat uw werkkapitaal onder druk komt te staan. Er zijn diverse varianten. Als facturen snel worden goedgekeurd, kunnen mkb-leveranciers deze bijvoorbeeld financieren via een financiële dienstverlener. Deze financiering is op basis van de kredietwaardigheid van hun grote afnemers. Daardoor betaalt de leverancier een relatief lage rente. MKB-leveranciers ontvangen daardoor hun betaling meteen na de goedkeuring.

Als afnemer betaalt u de factuur op de gebruikelijke betalingstermijn aan de financiële dienstverlener, waardoor uw kapitaalpositie niet beïnvloed wordt.

Lees hier artikelen over het gebruik van ketenfinanciering door grote bedrijven


Bereken hier het voordeel voor uw bedrijf

Voordelen van ketenfinanciering

  • Beter inzicht in cashflow
  • Mogelijkheid tot harmoniseren van betalingstermijnen
  • Groei faciliteren
  • Stabiliteit toeleveringsketen versterken
  • Kostenbesparing door verbeterde efficiëntie
  • Minder fouten door elektronisch factureren

 


Lees meer over de voordelen

Vraag en antwoord

Het mkb heeft moeite om aan voldoende liquiditeit te komen. Betaalme.nu wil samen met grote bedrijven in Nederland ervoor zorgen dat het Nederlandse MKB makkelijker aan liquiditeit komt, door kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Dat is goed voor het MKB en hun afnemers en versterkt de groei van de Nederlandse economie.

Ketenfinanciering is vooruitbetaling van openstaande facturen aan uw bedrijf na goedkeuring van die facturen door de afnemer. Die vooruitbetaling kan plaatsvinden door een financiële instelling, die daarvoor kosten bij u in rekening brengt die lager zijn dan de financieringskosten die u anders uw eigen bank zou moeten betalen.

Ketenfinanciering is al vaak aan grotere leveranciers aangeboden maar vaak niet aan kleinere (‘niet-strategische’) leveranciers. MKB’ers weten vaak niet dat het bestaat of dat het ook voor hen een uitkomst is. Vandaar dat Betaalme.nu zich er ook op richt om MKB ondernemers voorlichting te bieden om de kennis van ketenfinanciering te vergroten.

Grote bedrijven hebben er baat bij om op deze manieren MKB bedrijven te helpen om makkelijker aan liquiditeit te komen, want het kan hun werkkapitaalbeheer efficiënter maken, het versterkt de stabiliteit van hun toeleveringsketens, en het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door het mkb meer toegang tot ketenfinanciering (in het Engels ook ‘Supply Chain Finance’ genoemd) te bieden, versterken grote bedrijven de stabiliteit van de toeleveringsketen en kunnen ze hun werkkapitaalbeheer efficiënter maken.

Betaalme.nu wil er simpelweg samen met grote bedrijven voor zorgen dat het Nederlandse MKB makkelijker aan liquiditeit komt. Dit doen de grote bedrijven door de mogelijkheid te bieden dat facturen van leveranciers sneller worden betaald, of dat ze snel kunnen worden gefinancierd. Snellere goedkeuring van de facturen – wat ook betekent dat leveranciers efficiënt elektronisch moeten factureren – is hierbij essentieel.

Aanmelden voor Betaalme.nu of verdere vragen?

Laat het ons weten, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hier kunt u de stappen richting deelname aan Betaalme.nu bekijken.

Uw gegevens worden niet gepubliceerd of met derden gedeeld.