Beter inzicht in cashflow

Om gebruik te kunnen maken van ketenfinanciering is er een digitaal platform nodig voor de uitwisseling van de informatie tussen de corporate afnemer, de financier en de leverancier. Op dit platform wordt de status van de factuur bijgehouden. Zowel de corporate afnemer als de mkb-leverancier kan zien wat de status van een factuur is, en wanneer een factuur betaald wordt. Bijkomend voordeel voor u als corporate afnemer is dat informatie die vaak in meerdere systemen zit in één platform bij elkaar gebracht wordt. Dit geeft beter inzicht in uw cashflow, en maakt het makkelijker om de juiste managementinformatie te creëren.

 

 

Mogelijkheid om betalingstermijnen te harmoniseren 

Heeft u, zoals veel afnemers, een wildgroei aan verschillende betalingstermijnen voor uw leveranciers? Het kan dan wenselijk zijn om deze te harmoniseren. Dat kan in sommige gevallen een verlenging van de betaaltermijnen betekenen, maar die is mogelijk lastig te dragen voor mkb-leveranciers die weinig liquiditeit hebben. Als u het mkb toegang biedt tot ketenfinanciering, kunt u dit liquiditeitsprobleem helpen oplossen, en ook uw betalingstermijnen harmoniseren.

 

 

Groei faciliteren

Om als corporate onderneming te kunnen groeien, is het belangrijk dat uw leveranciers mee kunnen groeien om uw bedrijf goed te kunnen blijven bedienen. Als gebrek aan liquiditeit de groei van het mkb beperkt, kan ketenfinanciering deze beperking (deels) opheffen. Door de versnelde uitbetaling van goedgekeurde facturen kunnen mkb’ers de vrijgekomen liquiditeit gebruiken om te investeren. Zo kunnen ze hun capaciteit aan uw toenemende behoeften aanpassen, en dat faciliteert daarmee uw eigen groei.

 

Stabiliteit toeleveringsketen versterken

Als bedrijven te weinig cash hebben, kunnen ze moeite hebben om aan hun lopende verplichtingen te voldoen, met het gevaar dat ze failliet gaan. Sowieso beperkt het de mogelijkheden om te investeren. U kunt dit helpen voorkomen door het mkb via ketenfinanciering meer financiële armslag te bieden. Daarmee versterkt u de stabiliteit van uw toeleveringsketen en de betrouwbaarheid van de leveringen.

 

Lagere kosten door hogere efficiëntie

Voor efficiënte ketenfinanciering is het cruciaal dat mkb-leveranciers tijdig en op de juiste manier factureren. Daarom is elektronisch factureren essentieel. Alleen op die manier is de gegevensoverdracht tussen mkb-leverancier en corporate afnemer efficiënt genoeg om snelle goedkeuring mogelijk te maken, wat essentieel is binnen een ketenfinancieringsprogramma. Bij het overstappen naar elektronisch factureren kan het hele facturatieproces worden verbeterd, wat tot flinke kostenbesparingen kan leiden. U kunt bijvoorbeeld op de handmatige verwerking van facturen besparen, en door betere afstemming met uw mkb-leveranciers ontstaan er minder disputen over facturen.

 

Fouten beperken door elektronisch factureren

Elektronisch factureren biedt naast snelle verwerking ook als voordeel dat het aantal fouten in de facturen omlaag gaat. Dat voorkomt overschrijdingen van betaaltermijnen als gevolg van fouten die hersteld moeten worden.