Betaalme.nu voor een gezond en sterk MKB

Als MKB’er wilt u snel en gemakkelijk toegang tot financiële middelen. Veel liquiditeit zit echter vast omdat u moet wachten op de betaling van uw facturen. Het versneld genereren van meer omzet brengt hiervoor geen oplossing, het versneld kunnen innen van al gerealiseerde omzet echter wel! Betaalme.nu brengt MKB’ers en grote bedrijven samen om te zorgen dat leveranciers uit het MKB sneller kunnen beschikken over hun geld. Hierdoor wordt het MKB financieel sterker en krijgt het meer ruimte om te ondernemen en te investeren.

Wat is Betaalme.nu?

Betaalme.nu is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, gericht op het realiseren van makkelijkere toegang tot liquiditeit voor het MKB. Het doel is om ervoor te zorgen dat leveranciers uit het MKB sneller worden betaald, om zo kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit.

In het kader van Betaalme.nu stellen grote bedrijven een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het MKB sneller over hun geld kunnen beschikken. Betaalme.nu richt zich er bovendien op om ondernemers beter vertrouwd te maken met digitale facturering en met zaken als ketenfinanciering. Betaalme.nu streeft ernaar dat het voor zoveel mogelijk leveranciers de norm wordt dat ze binnen dertig dagen over hun geld kunnen beschikken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om het betalingsproces snel en soepel te laten verlopen, is het van belang de facturen tijdig en op de juiste manier aan te leveren. Elektronisch factureren is het efficiëntst. Zodra de afnemer goedkeuring heeft gegeven, zijn er twee mogelijkheden:

  • Versnelde betaling door de afnemer
  • Gebruik maken van ketenfinanciering via uw afnemer

Deze bedrijven steunen Betaalme.nu

Wat is ketenfinanciering?

Grote bedrijven gebruiken hun sterke positie om de kleinere bedrijven te helpen aan goedkopere en/of aanvullende financiering.

Hoe werkt ketenfinanciering?

Ketenfinanciering (ook bekend als ‘Supply Chain Finance’) is een alternatief voor snelle betaling en biedt toegang tot goedkope financiering. Er bestaan diverse varianten. Een voorbeeld: wanneer uw afnemer uw openstaande factuur goedkeurt, kan een financiële dienstverlener zorgen voor de betaling of voorfinanciering van de factuur. Zo kunt u de betaling al ontvangen zodra de factuur is goedgekeurd, terwijl de afnemer deze pas op de afgesproken betalingstermijn hoeft te betalen aan de financiële dienstverlener. Tijdig en professioneel factureren is daarbij essentieel, want hoe sneller de factuur is goedgekeurd, hoe eerder u de betaling kunt ontvangen.

Waar moet ik aan voldoen?

Om gebruik te kunnen maken van ketenfinanciering is elektronisch factureren noodzakelijk. Dat maakt snelle goedkeuring mogelijk en de gegevensuitwisseling die nodig is voor ketenfinanciering. Als u hiervoor uw facturatieproces opnieuw moet inrichten, kunt u meteen een efficiëntieslag maken.

Betaalme.nu helpt MKB’ers vertrouwd te maken met ketenfinanciering en elektronisch factureren door middel van opleidingen en trainingen en ondersteunt ze bij de standaardisering van factureringsprocessen.

We houden u via deze website hiervan op de hoogte.


Bereken het voordeel voor uw bedrijf

Concrete voordelen voor het MKB

  • Beter inzicht in cashflow
  • Zekerheid over betaling
  • Groei faciliteren
  • Minder fouten door elektronisch factureren
  • Mogelijkheid tot goedkopere financiering
  • Financiering boven bestaande kredietlimieten

Lees meer over de voordelen

Vraag & Antwoord

Het mkb heeft moeite om aan voldoende liquiditeit te komen. Betaalme.nu wil samen met grote bedrijven in Nederland ervoor zorgen dat het Nederlandse MKB makkelijker aan liquiditeit komt, door kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Dat is goed voor het MKB en hun afnemers en versterkt de groei van de Nederlandse economie.

Door tijdig en op de juiste manier te factureren kunnen leveranciers snelle goedkeuring zo makkelijk mogelijk maken. Elektronisch factureren is het meest efficiënt. Leveranciers kunnen ook zelf voorstellen om een vorm van ketenfinanciering toe te passen, zodat hun facturen snel worden gefinancierd en dus sneller betaald.

Ketenfinanciering is al vaak aan grotere leveranciers aangeboden maar vaak niet aan kleinere (‘niet-strategische’) leveranciers. MKB’ers weten vaak niet dat het bestaat of dat het ook voor hen een uitkomst is. Vandaar dat Betaalme.nu zich er ook op richt om MKB ondernemers voorlichting te bieden om de kennis van ketenfinanciering te vergroten.

Doordat grote bedrijven de mogelijkheid bieden dat facturen van leveranciers sneller worden betaald, of dat ze snel kunnen worden gefinancierd, komt er meer liquiditeit beschikbaar om zaken mee te doen. Daardoor kunnen de MKB bedrijven sneller groeien en worden ze minder kwetsbaar voor tegenslagen.

We leggen de meeste nadruk op sneller betalen. Diverse deelnemende bedrijven hebben een betalingstermijn van dertig dagen toegezegd aan hun kleinste leveranciers. Een alternatieve optie is dat zij de mogelijkheid aan MKB leveranciers bieden om snel te worden gefinancierd. Dit heeft voordelen voor zowel leveranciers als afnemers.

Heeft u nog vragen?

Laat het ons weten, we streven ernaar u zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Uw gegevens worden niet gepubliceerd of met derden gedeeld.