Beter inzicht in cashflow

Om ketenfinanciering te kunnen gebruiken is er een digitaal platform nodig voor de uitwisseling van  informatie tussen afnemer, financier en de mkb-leverancier. Op dit platform wordt de status van de facturen bijgehouden, zodat u weet wanneer een factuur betaald zal worden. Hierdoor wordt het voor u veel makkelijker om te anticiperen op de verwachte cashflow.

Zekerheid over betaling

Door het gebruik van ketenfinanciering heeft u zekerheid over de betaling van uw factuur. Nadat deze is goedgekeurd, zegt uw afnemer namelijk de betaling toe aan de financier. Die kan het factuurbedrag meteen na de goedkeuring aan u uitkeren. Doordat u zicht heeft op de status van de factuur, weet u precies wanneer de goedkeuring heeft plaatsgevonden en de betaling gedaan wordt.

 

Groei faciliteren

Als gebrek aan liquiditeit de groei van uw bedrijf beperkt, kan ketenfinanciering uitkomst bieden. Door de versnelde uitbetaling van goedgekeurde facturen komt er liquiditeit vrij, dat u  kunt gebruiken om te investeren in de groei van uw bedrijf.

Goedkopere financiering

Bij ketenfinanciering krijgt uw bedrijf financiering op basis van de sterke kredietwaardigheid van uw grote afnemer. Hierdoor zijn de financieringskosten meestal lager dan wat u zou moeten betalen op basis van de kredietwaardigheid van uw eigen bedrijf. Daardoor is de liquiditeit die u krijgt via ketenfinanciering meestal goedkoper dan wanneer u deze liquiditeit zelf financiert.

Meer financieren boven bestaande kredietlimieten

Ketenfinanciering kan zorgen voor goedkopere liquiditeit, maar het kan het ook  meer financiering mogelijk maken. Met uw huidige kredietlimieten kan financiering boven een bepaald bedrag soms onmogelijk zijn. Ketenfinanciering zorgt dan voor een aanvullende bron van financiering.

Meer efficiëntie en minder fouten door elektronisch factureren

Een randvoorwaarde om ketenfinanciering efficiënt te kunnen gebruiken is elektronisch factureren. Alleen daarmee is de snelle goedkeuring mogelijk die essentieel is voor ketenfinanciering. Wanneer u hiervoor uw factureringsproces opnieuw moet inrichten, kunt u meteen het proces verder optimaliseren. Daardoor kunt u efficiënter factureren, en komen er minder fouten in facturen. Dat voorkomt overschrijdingen van betaaltermijnen als gevolg van fouten die hersteld moeten worden.