Betaalme.nu heeft haar doel bereikt

Gepubliceerd op 27-12-2021

Met nieuwe wettelijke betaaltermijn van 30 dagen is het werk van Betaalme.nu voltooid

Sinds de oprichting in 2015 hebben 63 grote organisaties zich als deelnemer aan Betaalme.nu verbonden. Daardoor ontvangen zo’n 283.000 mkb’ers binnen dertig dagen hun geld, de norm die Betaalme.nu altijd heeft nagestreefd. Daarmee is circa 31 miljard euro aan facturen gemoeid.

Met hun deelname aan Betaalme.nu hebben deze bedrijven op verschillende manieren een betekenisvolle bijdrage geleverd op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ten eerste hebben zij hun leveranciers uit het mkb aan snellere liquiditeit geholpen door hun facturen sneller te betalen, zoals ze bij hun deelname in hun manifest hebben toegezegd. Daarmee hebben ze de stabiliteit van hun hele toeleveringsketen helpen versterken. Bovendien hebben ze u eraan bijgedragen dat het voor grote organisaties de norm is geworden om facturen van mkb-bedrijven binnen dertig dagen te betalen. Het team van Betaalme.nu heeft grote waardering voor de deelnemende bedrijven, en spreekt hier namens het Nederlandse mkb grote dank voor uit.

Die norm van betalen binnen dertig dagen wordt straks namelijk wettelijk verplicht voor alle grote organisaties in Nederland. Dat is vastgelegd in een wetswijziging die binnenkort in de Tweede Kamer behandeld wordt.

Als alle grote bedrijven wettelijk verplicht zijn om zich straks te houden aan de betaaltermijn van dertig 30 dagen facturen van mkb-ondernemingen, is het belangrijkste doel van Betaalme.nu bereikt. Ons werk zit er dus op! Nu is het aan de wetgever om deze wetsaanpassing tijdig in te voeren en adequate handhaving in te richten. De activiteiten van Betaalme.nu lopen nog door tot eind december van 2021, waarna de website nog ongeveer een half jaar in de lucht zal zijn. De informatie in de Kennisbank van Betaalme.nu is opgenomen in allerlei artikelen op de websites van de Kamer van Koophandel en van het Ondernemersplein.

Heel veel dank aan iedereen die heeft aan Betaame.nu bijgedragen!

Vriendelijke groeten,

Namens Betaalme.nu,

 

Joost van den Hondel