AfvalOnline: “De afvalsector is steevast een trage betaler"

Gepubliceerd op 13-06-2019

AfvalOnline, het vakblad voor de afval- en reststoffensector publiceerde onlangs een artikel over betaaltermijnen in de eigen sector. Volgens Graydon-directeur Clients Maurice van Weerdenburg is de afvalsector steevast een trage betaler. Eric Lemmens van Betaalme.nu pleit in het artikel voor een snellere uitbetaling en adviseert mkb-ondernemers hun facturen tijdig en elektronisch te facturen. 

“Uit een steekproef van Vakblad Afval!onder vijftien afvalbedrijven blijkt dat publieke bedrijven een betaaltermijn hanteren van maximaal dertig dagen, terwijl die termijn bij commerciële bedrijven sterk wisselt tussen dertig, zestig en zelfs negentig dagen. Uit het rapport ‘Barometer Betaalgedrag Q3 2018’ van bedrijfsinformatiebureau Graydon blijkt dat afvalbedrijven, samen met de waterverwerkende industrie, in het derde kwartaal van vorig jaar gemiddeld na 42,7 dagen betaalden. Volgens Graydon-directeur Clients Maurice van Weerdenburg is hier echter geen sprake van een uitzondering. “De afvalsector is steevast een trage betaler. In de periode 2014-2018 voldeden afvalverwerkende bedrijven hun facturen gemiddeld na ruim 42 dagen.””

Het hele artikel leest u op AfvalOnline