Management Scope: Betaal me nu (en dus niet over 60 dagen)

Gepubliceerd op 12-01-2017

Het onderstaand opiniestuk, geschreven door Eric Lemmens van Betaalme.nu, verscheen vorige maand in het blad Management Scope en is nu op hun website te lezen. Hieronder een deel van het stuk, voor het hele artikel klik hier.

 

Het initiatief Betaalme.nu wint gestaag aan populariteit bij grote bedrijven. Samen verplichten ze zich om hun kleinere toeleveranciers sneller van liquiditeit te voorzien, door middel van versneld betalen en ketenfinanciering.

Om te zorgen dat grote bedrijven hun kleine en middelgrote leveranciers sneller van liquiditeit voorzien en sneller betalen, liefst binnen dertig dagen, werd ‘Betaalme.nu’ vorig jaar opgericht. Dit is een initiatief zonder winstoogmerk, vanuit het Nederlandse bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Het initiatief ging in november 2015 van start met als voortrekkers Heineken Nederland, Randstad, Jumbo en FrieslandCampina, die als eerste elk een manifest ondertekenden waarin ze aangaven welke actie ze ondernemen om hun leveranciers sneller van liquiditeit te voorzien. Dit omvat snellere betaling binnen dertig dagen aan de kleinste toeleveranciers, plus mogelijkheden tot ketenfinanciering. In februari volgden KPN, NS en TomTom. De derde groep van ondertekenaars bestond uit Rabobank, PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam; weer een maand later gevolgd door ABN Amro, ABP, APG, Cargill, Enexis, Gasunie en ING. Nu, een jaar later, staat de teller op 32 aangesloten grote bedrijven en 66.000 mkb-bedrijven voor wie een betaaltermijn van dertig dagen is bewerkstelligd.

ONDER DRUK
Veel mkb-ondernemers moeten lang wachten op hun geld. Grote bedrijven, voor wie kleine leveranciers vaak essentieel zijn, gebruiken geregeld hun onderhandelingspositie om hun leveranciers pas na zestig, negentig, of zelfs honderdtwintig dagen te betalen. Het gaat om een totaal van zo’n negen miljard euro aan onbetaalde facturen van mkb-bedrijven aan grote ondernemingen en de overheid. Dat is uitermate lastig voor die ondernemers, die sinds de crisis vaak te maken hebben met een krappe cashflow en dito liquiditeitspositie. Bij één op de vijf mkb-bedrijven leiden te laat betalende klanten tot problemen, blijkt uit onderzoek van Dun & Bradstreet. Datzelfde patroon zagen we in de afgelopen zomer gepubliceerde monitor van incassobureau Intrum Justitia: veertig procent van de Nederlandse bedrijven wordt onder druk gezet door klanten om langere betalingstermijnen te accepteren. Vooral mkb-bedrijven hebben daar last van; driekwart van hen geeft aan de betalingsmoraal als bedreiging te zien voor het voortbestaan van het bedrijf.

HALF MILJARD EURO
Grote bedrijven die meedoen aan Betaalme.nu, verplichten zich daarmee om rapportage ten aanzien van het eigen betaalgedrag aan te leveren. De eerste zeventien deelnemende bedrijven hebben deze rapportage inmiddels verstrekt. De afspraak is dat ze hun rekeningen aan kleinere toeleveranciers (met een inkoop ter waarde van maximaal 50.000 euro) binnen dertig dagen betalen. Dat raakt momenteel in totaal 85.000 mkb-bedrijven. We zien dat de grote bedrijven nu zo’n 77 procent van deze leveranciers binnen deze termijn betalen. Dit willen we graag met elkaar richting de honderd procent brengen. Als we al die betaalde facturen bij elkaar optellen, gaat het om een totaal volume van een half miljard euro. Natuurlijk ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de leveranciers zelf. Zoals tijdig en op de juiste manier factureren, zodat hun facturen sneller goedgekeurd worden. Dit kan betekenen dat zij hun facturatie anders moeten inrichten, liefst digitaal via e-invoicing. Daarmee verbetert de kwaliteit van de facturering, omdat er met goed gedefinieerde processen gewerkt wordt, wat de kans op fouten en vertragingen aanzienlijk vermindert.

Lees meer op de site van Management Scope