Door Betaalme.nu-deelnemers vrijwillig gehanteerde betaaltermijn van 30 dagen nu ook wettelijk vastgelegd

Gepubliceerd op 09-06-2020

De betaaltermijn van dertig dagen die Betaalme.nu-deelnemers vrijwillig hanteren voor rekeningen van hun leveranciers uit het mkb, wordt nu ook wettelijk vastgelegd voor alle grote bedrijven in Nederland. “Dat het voor mkb-ondernemers belangrijk is om hun rekeningen op tijd betaald te krijgen is precies waarom grote bedrijven in 2015 met het initiatief Betaalme.nu zijn begonnen”, zegt Joost van den Hondel, initiatiefnemer van Betaalme.nu. “De 63 grote bedrijven die zich bij ons hebben aangesloten, steken al jaren hun nek uit voor hun leveranciers uit het mkb door uit eigen beweging hun facturen binnen dertig dagen te betalen. Daarvoor verdienen ze veel waardering.”

In 2017 waarschuwden we er vanuit Betaalme.nu al voor dat de destijds ingediende initiatiefwet als onbedoeld effect kon hebben dat de betaaltermijn van grote bedrijven aan mkb’ers zou opschuiven naar zestig dagen. Het is jammer dat dit inderdaad gebeurde. Gelukkig lieten onze deelnemers zien dat het ook anders kan. Dankzij hen worden zo’n 283.000 mkb-leveranciers al langere tijd binnen de termijn van 30 dagen betaald.”

“Uit de aangekondigde wetswijziging blijkt dat ook het kabinet ervan is overtuigd dat het anders moet. Een wettelijke betaaltermijn van uiterlijk dertig dagen zal een enorme impuls geven aan de liquiditeit voor het mkb. Dat is waar het ons vanaf het begin om te doen is geweest. Hopelijk krijgt dit snel navolging in Europees verband, om uitwijkgedrag te voorkomen.”

Van den Hondel wijst erop dat grote organisaties maandelijks duizenden facturen krijgen, waardoor een efficiënt verwerkingsproces van groot belang is. Hij ziet daarbij een belangrijke rol voor elektronisch factureren weggelegd. “Dat gaat sneller en helpt fouten voorkomen. Wel moeten we waken voor een wildgroei aan verschillende standaards voor e-facturen. Toewerken naar een algemeen gebruikte standaard kan veel bijdragen aan het mogelijk maken van tijdige betaling.”

De voorgestelde wetswijziging verbetert de positie van het mkb, maar kan uiteraard de machtsverhouding tussen grote afnemers en kleine leveranciers niet veranderen. Daarom blijft het Betaalme.nu MKB Loket beschikbaar om ondernemers gratis (en anoniem, indien gewenst) te helpen bij disputen met afnemers, of bij het inrichten van hun factureringsproces.

Bekijk het nieuwsbericht op de website van Rijksoverheid.

Meer nieuws in deze categorie