Wat kunnen mkb’ers met de nieuwe wet doen tegen lange betaaltermijnen? Sander Bierens - Bierens Incasso Advocaten.

Gepubliceerd op 16-07-2018

Op 1 juli 2017 is de wet in werking getreden die onredelijk lange betaaltermijnen van het grootbedrijf voor het mkb moet tegengaan. Weliswaar is wettelijke bescherming tegen laatbetalers gunstig, maar wat kun je als kleine leverancier doen als je toch te maken krijgt met een grote afnemer die te lange betaaltermijnen hanteert? Betaalme.nu gaat hierover in gesprek met Sander Bierens van Bierens Incasso Advocaten

“Het is op het zotte af hoe lang betalingstermijnen kunnen oplopen bij het grootbedrijf”

 

Sander Bierens

Sander Bierens

Wat kunnen mkb’ers met de nieuwe wet doen tegen lange betaaltermijnen?

Op 1 juli 2017 is de wet in werking getreden die onredelijk lange betaaltermijnen van het grootbedrijf voor het mkb moet tegengaan. Weliswaar is wettelijke bescherming tegen laatbetalers gunstig, maar wat kun je als kleine leverancier doen als je toch te maken krijgt met een grote afnemer die te lange betaaltermijnen hanteert? Betaalme.nu gaat hierover in gesprek met Sander Bierens.

“Het is op het zotte af hoe lang betalingstermijnen kunnen oplopen bij het grootbedrijf”, zegt Sander Bierens van Bierens Incasso Advocaten.

“We zijn van oorspronkelijke ruilhandel, waarbij je per definitie gelijk oversteekt, uitgekomen in een situatie met volstrekt onnatuurlijke betaaltermijnen.” Vanwege zijn expertise maakt Bierens deel uit van de Haagse Commissie die het doel heeft om creditmanagementonderwerpen onder de aandacht te brengen bij politici. In die rol is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van de aangepaste wet, die een betalingstermijn van het grootbedrijf aan mkb-bedrijven van dertig dagen als norm stelt en betaaltermijnen van langer dan zestig dagen verbiedt.

Wat kun je doen als je met te lange betaaltermijnen geconfronteerd wordt?

 

1) Rente vorderen

“De wet maakt het mogelijk om als mkb-ondernemer wettelijke handelsrente te vorderen van je afnemer uit het grootbedrijf, wanneer deze later betaalt dan de betaaltermijn”, legt Bierens uit. “Als je niets hebt afgesproken, dan is die betaaltermijn automatisch dertig dagen. De uiterlijke betaaltermijn die het grootbedrijf met leveranciers uit het mkb mag afspreken is zestig dagen – iedere betalingstermijn die langer is, is automatisch nietig – ook al staat het in een contract”, benadrukt Bierens. “Het grootbedrijf en het mkb kunnen daar dus niet van afwijken.”

Momenteel is de wettelijke handelsrente 8% op jaarbasis. De opeisbaarheid hiervan ontstaat automatisch van rechtswege, en verjaart pas na vijf jaar. Bierens: “Je kunt ook contractuele rente vorderen, maar het mkb heeft dit zelden opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden, en kan dit meestal moeilijk afdwingen vanwege de inkoopvoorwaarden van het grootbedrijf.”

Als je handelsrente gaat vorderen, is dat omdat je al te laat betaald wordt. Die situatie kun je beter voorkomen. Volgens Bierens is daarom het belangrijkste advies:

2) Het meest effectief: schrijf je afnemer een brief

Je staat als mkb’er in je recht als je handelsrente wilt vorderen als je wordt geconfronteerd met betaaltermijnen die langer zijn dan de wet toestaat. Het kan in de praktijk lastig zijn om dat recht af te dwingen. Beter is het om te voorkomen dat er een vordering van handelsrente ontstaat.

“Het grote voordeel van de huidige wet, is dat betaaltermijnen van langer dan zestig dagen nu ook echt verboden zijn. Mijn advies aan mkb-bedrijven die toch met langere betaaltermijnen worden geconfronteerd, is daarom: stuur een brief aan de afnemer uit het grootbedrijf, waarin je op de onwettigheid wijst. Dan kun je meteen voorstellen om een andere betaaltermijn af te spreken. Het is enorm vervelend voor bedrijven om zulke brieven te ontvangen, want die zijn ook boven tafel te halen wanneer er bijvoorbeeld een audit wordt gedaan.”

Een van de redenen waarom je hiermee als mkb’er druk kunt uitoefenen, is dat veel grote bedrijven een mvo-statuut hebben, waarin ze benadrukken dat ze maatschappelijk verantwoord zakendoen. “Wanneer een grootbedrijf een langere betalingstermijn dan 60 dagen overeenkomt met een leverancier uit het mkb, dan handel je als grootbedrijf in strijd met de wet en per definitie dus ook in strijd met een mvo-statuut. In een mvo-statuut staat vanzelfsprekend dat je als grootbedrijf niet in strijd met de wet mag handelen.”

Zo’n brief hoeft niet aangetekend verstuurd te worden. “Het kan uiteraard wel, maar dat is voor de rechtsgeldigheid niet noodzakelijk.”

3) Bundel je krachten

Dat leveranciers uit het mkb een zwakkere onderhandelingspositie hebben dan hun afnemers uit het grootbedrijf, komt vaak doordat ze ook minder sterk georganiseerd zijn. “Kijk bijvoorbeeld naar de supermarktsector: daar bestaan sterke inkooporganisaties, die veel onderhandelingsmacht hebben ten opzichte van de minder sterk georganiseerde leveranciers.” Je kunt sterker staan als je samen met andere leveranciers de afnemer uit het grootbedrijf benadert. Het argument ‘voor jou tien anderen’ gaat niet meer op als je samen staat met die tien anderen.

Ondanks de onwettelijkheid van te lange betaaltermijnen is het voor veel mkb-ondernemers nog een behoorlijke drempel om een afnemer hierop aan te spreken, zeker wanneer ze van die afnemer afhankelijk zijn. Hier is een rol weggelegd voor MKB-Nederland, vindt Bierens. “Wat dat betreft is de komst van Betaalme.nu een goede ontwikkeling, want er zijn nog steeds grote bedrijven die hun betaaltermijnen willen oprekken naar bijvoorbeeld 180 dagen – dus eigenlijk gewoon wanbetaling – bijvoorbeeld door constructies met tussenpersonen, of financieringsconstructies bij een bank.”

4) Incassobureau, advocaat of rechter inschakelen

Voorkomen is altijd beter dan genezen, en het is in het algemeen aan te bevelen om in dit soort kwesties in overleg met je afnemer te gaan, adviseert Bierens. “Maar je kunt ook je vordering uit handen geven, via een incassobureau, een deurwaarder of een incassoadvocaat. Dat kan trouwens vrij lang: de vordering blijft vijf jaar na het indienen van de factuur opeisbaar. Je kunt ook naar de rechter gaan. Ik zou me voor kunnen stellen dat je meer schade kunt vorderen dan de wettelijke handelsrente, want een te lange betaaltermijn is in strijd met de wet. Maar dat is best een stap. De vraag blijft: in hoeverre wil je gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt?”

Ook als het zover is gekomen dat de rechter de beste optie lijkt, benadrukt Bierens: “Altijd eerst een brief naar je afnemer sturen.”

 

Meer nieuws in deze categorie