Hoe betrouwbaar zijn kredietwaardigheidscores in de nasleep van corona?

Gepubliceerd op 08-06-2021

Om te voorkomen dat je iets levert aan zakelijke klanten die laat of helemaal niet betalen, kun je gegevens opvragen over hun betaalgedrag en kredietwaardigheid bij bedrijfsinformatieleveranciers. Moet je als ondernemer hier vanwege de coronacrisis scherper naar kijken? En hoe betrouwbaar zijn die gegevens nog als de financiële steunmaatregelen van de overheid aflopen? Om ondernemers bij deze vragen te helpen verzamelde Betaalme.nu het advies van drie experts:

“We zien natuurlijk allemaal dat sectoren als horeca en toerisme het momenteel heel zwaar hebben. Ook de detailhandel en de dienstverlenende sector hebben door de lockdowns niet hun normale omzetten kunnen draaien,” zegt Edwin Kuhlman, Hoofd Acceptatie van kredietverzekeraar Atradius Nederland. Reden genoeg om alert te zijn op de financiële gezondheid van je zakenpartners.

De vraag is alleen: in hoeverre kun je in deze ongebruikelijke omstandigheden afgaan op gegevens van bedrijfsinformatieverstrekkers? “Het zijn bijzondere tijden, maar de economische realiteit blijft behouden”, zegt Chief Data Scientist Joris Peeters van bedrijfsinformatieleverancier Altares Dun & Bradstreet. “Wij bedienen de markt door de vraag: ‘Hoe groot is de kans op faillissement de komende 12 maanden?’ zo goed mogelijk te beantwoorden.” Negatieve signalen zijn volgens Peeters bijvoorbeeld late betaling van facturen, een invordering via een incassobureau of het deponeren van een slechtere balans. Ook bij de huidige omstandigheden blijven deze signalen bruikbaar om scores op te baseren, legt Peeters uit. Hij raadt zijn klanten aan om vooral het betaalgedrag van hun afnemers goed in de gaten te houden.

Vertekend beeld door overheidssteun
Om de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen voor ondernemers te helpen beperken, heeft de overheid diverse steunmaatregelen ingezet. Die hebben veel ondernemers in het zadel gehouden, maar de kans bestaat dat een bedrijf er dankzij de overheidssteun beter voor lijkt te staan dan onderliggend het geval is. “Het kan zeker een vertekend beeld geven”, zegt John Swaab, Business Consultant bij bedrijfsinformatieleverancier Graydon. Hij adviseert daarom om verschillende indicatoren te verifiëren: “Je kunt kijken wat de financiële situatie van een bedrijf is: hebben ze vet op de botten, hebben ze overheidssteun gehad, enzovoorts.”

“Het aantal faillissementen is op dit moment laag, maar we verwachten dat dit gaat toenemen als de overheidssteun stopt,” zegt Swaab. Graydon geeft een apart cijfer voor mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen bij de beoordeling van faillissementsrisico’s, legt hij uit: “We kunnen aangeven welke faillissementsrating bedrijven ‘normaal’ krijgen en welke faillissementsrating ze krijgen vanwege corona. Door middel van een score van 0 tot 4 – waarbij 4 staat voor de meeste impact – bepalen we wat de impact van corona is op een bedrijf.”

Geen tsunami aan faillissementen
Overigens hoeft er ook weer niet gevreesd te worden voor een tsunami aan faillissementen na het aflopen van de overheidssteun, is de conclusie van een onderzoek van Altares Dun & Bradstreet. “In de media is veelvuldig aangehaald dat ‘zombiebedrijven’ profiteren van de NOW-steun. Uit onze analyse blijkt dit niet het geval te zijn”, zegt Peeters. “Slechts een klein deel van de bedrijven die de steun ontvangt is weinig actief. De bedrijven die de NOW ontvangen zijn juist bedrijven die tot voor de coronacrisis financieel gezond waren, met een hoge rating en zonder incassoprojecten. Volgens onze analyse komt de steun op de juiste plekken terecht en helpt dit hopelijk om de economie draaiende te houden.”

Welke sectoren kwetsbaar zijn voor faillissementen, valt onder meer na te gaan op de website van het CBS of in de maandelijkse barometer van Altares Dun & Bradstreet. Toch is de sector waarin een bedrijf opereert niet het enige waar je naar moet kijken, benadrukt Edwin Kuhlman van Atradius. “Bij onze risk underwriting zijn sectoren maar één onderdeel van de puzzel. Wij beoordelen elke debiteur individueel en kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar ook wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Wat heeft een bedrijf bijvoorbeeld gedaan om door de crisis heen te komen, welke steun hebben zij ontvangen van bijvoorbeeld banken of aandeelhouders, en is die toekomstbestendig?”

Ondoorzichtig
Een voorbeeld van de steunmaatregelen is de overheidsgarantie op kredietverzekeringen. “Aan het begin van de coronacrisis was de situatie zo ondoorzichtig dat we kredietlimieten normaliter hadden moeten verlagen of intrekken omdat debiteuren hard werden geraakt door de crisis, of omdat we de risico’s door een gebrek aan informatie niet goed konden inschatten”, legt Kuhlman uit. ”Dankzij de staatsgarantie hebben wij limieten in stand kunnen houden en nieuwe kunnen blijven afgeven.”

Recent zijn de gesprekken afgerond tussen het ministerie van Financiën en de zes betrokken kredietverzekeraars over de noodzaak van een verlenging van deze maatregel in het tweede semester van 2021. Daarbij is besloten om deze niet te verlengen, mede door het uitblijven van de verwachte faillissementsgolf en vanwege het verwachte herstel van de economie.

Kuhlman verwacht daardoor geen grote veranderingen. “We hebben onze risico-evaluatie en het op basis daarvan afgeven van limieten niet anders gedaan dan normaal. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er in individuele gevallen aanpassingen moeten worden gedaan, maar ook dat is niet anders dan voor de coronacrisis. Zolang het gaat om in de kern gezonde bedrijven, kunnen wij die – ook als de staatgarantie zou wegvallen – gewoon blijven ondersteunen.”

Stof is neergedaald
Inmiddels heeft Atradius weer veel beter zicht op de risico’s. “Het stof is als het ware neergedaald”, zegt Kuhlman. “Economieën zijn aan het herstellen en zowel wijzelf als onze klanten en hun afnemers, die immers belangrijke bronnen zijn voor informatie over de kredietwaardigheid, hebben weer veel beter zicht op handels- en betalingsstromen.”

Toch doen ondernemers er verstandig aan om in gesprek te blijven met hun afnemers en met partijen als Atradius, stelt Kuhlman. “Dan kan er bij eventuele betalingsproblemen meteen aan de bel wordt getrokken en er samen naar een oplossing gezocht worden. Als kredietverzekeraar zijn wij ons bewust van onze rol in de economie en wij proberen dan ook om leverancierskredieten zo veel mogelijk in stand te houden, zodat handelsketens niet doorbroken worden.”

Overigens is het niet alleen in crisistijd nodig om te weten hoe je zakelijke klanten ervoor staan. “Het is altijd goed om goed op de hoogte te zijn van de kredietwaardigheid van je zakelijke afnemer, zelfs als je al jaren zakendoet”, zegt Kuhlman van Atradius. “De situatie kan immers zomaar veranderen, dat hebben we met de coronacrisis wel gezien. Het bijzondere aan deze situatie was dat er bij bedrijven onderling een grote bereidheid was om elkaar te helpen, bijvoorbeeld door afnemers een langere betaaltermijn te gunnen. Als kredietverzekeraar hebben wij dat zolang het nodig was ook ondersteund, door onze klanten op hun beurt langere termijnen te gunnen voor het indienen van hun vorderingen.”

Problemen met tijdig facturen innen?
Het MKB Loket biedt gratis hulp

Worden je facturen niet op tijd betaald? Vraag dan hulp bij het MKB Loket van Betaalme.nu, dat gratis onafhankelijke bemiddeling biedt bij factureringskwesties. Op de website vind je bovendien veel informatie over het inrichten van facturerings- en betaalprocessen. Betaalme.nu zet zich in voor snellere betaling aan het mkb door grote bedrijven op te roepen een betaaltermijn van maximaal 30 dagen te hanteren. Het is een non-profit-initiatief, gesteund door het ministerie van EZK en partner van MKB-Nederland.

Meer nieuws in deze categorie