MKB-Nederland opent meldpunt late betalingen; beveelt Betaalme.nu aan

Gepubliceerd op 01-02-2016

Klik hier voor het artikel op mkb.nl.
01-02-2016

MKB-Nederland gaat grote bedrijven per brief aanspreken op hun betaalgedrag. Tegelijkertijd opent de ondernemersorganisatie een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden. “Er moet een einde komen aan de veel te lange betaaltermijnen die kleinere ondernemers krijgen opgelegd”, zegt directeur Leendert-Jan Visser.

Faillissement
Betalingstermijnen hebben grote invloed op de liquiditeitspositie van bedrijven. Late betalingen van overheden en van bedrijven onderling verslechteren de liquiditeitspositie van mkb-ondernemers en kunnen ook gezonde bedrijven in financiële problemen brengen. Onvoldoende liquiditeit kan een gezond bedrijf zelfs naar een faillissement drijven, aldus Visser. Hoewel het betaalgedrag tussen bedrijven onderling de afgelopen jaren is verbeterd – gemiddeld wordt een factuur nu na 36,5 dag betaald – komen excessen nog te vaak voor. “Betaaltermijnen tussen de 90 en 120 dagen zijn geen uitzondering. De bedrijven die dat soort termijnen hanteren, maken misbruik van hun inkoopmacht.”

Boete
De Tweede Kamer praat vandaag over een initiatiefnota van het CDA, dat bedrijven in staat wil stellen grote opdrachtgevers een boete op te leggen als zij hun rekening niet binnen 60 dagen – de wettelijke termijn – betalen. MKB-Nederland waardeert de aandacht die het CDA voor dit probleem heeft, maar gelooft niet dat dit iets oplost. “Kleine bedrijven zijn vaak afhankelijk van die grote opdrachtgever. Ze durven al nauwelijks een incassobureau achter hun grote klanten aan te sturen, laat staan dat ze een boete in rekening gaan brengen. Uit vrees om die klant dan meteen kwijt te rekenen. Bovendien denken wij dat een betaaltermijn van 60 dagen op deze manier eerder de norm gaat worden.”

Grote bedrijven moeten veel beter gaan beseffen wat de gevolgen kunnen zijn als ze hun kleine leveranciers te laat betalen. “Opdrachtgevers zijn gebaat bij sterke leveranciers in de keten. Betaal die leveranciers dan ook op tijd. Zet ze niet onder druk om die extreem lange betaaltermijnen te accepteren. Dat is de kern van onze oproep.”

Betaalme.nu
MKB-Nederland stelt grote bedrijven in de brief voor zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij  Betaalme.nu, een recent gelanceerd initiatief van een aantal grote concerns die in convenanten vastleggen op welke manier zij kleine bedrijven sneller gaan betalen.
MKB-Nederland heeft ook een meldpunt via e-mail geopend – betalen@mkb.nl – waar mkb-bedrijven terecht kunnen die worden geconfronteerd met lange betaaltermijnen of zich door grote opdrachtgevers onder druk voelen gezet. “Wij gaan die concerns dan actief benaderen”, zegt Visser.

Als de actie niet binnen afzienbare tijd verbetering oplevert, overweegt de ondernemersorganisatie een zwarte lijst aan te leggen. “Als stok achter de deur.”