Reactie op artikel "leveranciers draaien op voor groei supermarkten"

Gepubliceerd op 10-04-2018

In het onderstaande de reactie van Joost van den Hondel, initiatiefnemer van Betaalme.nu, naar aanleiding van het artikel “Leveranciers draaien op voor groei supermarkten”:

“De berichtgeving in het Financieele Dagblad onderstreept de noodzaak van een initiatief als Betaalme.nu. Wanneer supermarktketens hun machtspositie als grote inkopers misbruiken door lange betaaltermijnen af te dwingen bij hun kleinere leveranciers, laat dat zien dat zij weinig geven om maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Door leveranciers met late betalingen af te knijpen, belemmeren ze niet alleen de groeimogelijkheden van hun leveranciers, maar zetten daarmee ook een rem op de economische groei van Nederland.”

“Lange betaaltermijnen hanteren voor kleine leveranciers getuigt daarnaast van onbehoorlijk bedrijfsbestuur. Door lange betaaltermijnen te hanteren, brengen supermarktketens de stabiliteit van hun eigen toeleveringsketen in gevaar. Het risico ontstaat namelijk dat kleinere leveranciers niet kunnen voldoen aan de groeiende vraag, of dat ze zelfs omvallen. Bovendien verhoogt het de kosten in de toeleveringsketen als financieringskosten worden doorgeschoven naar kleinere leveranciers die daar hogere vergoedingen voor moeten betalen en dit uiteindelijk ook weer in de kostprijs doorberekenen.”

Dertig dagen is de norm
“Iedereen is het erover eens dat het een kwestie is van fatsoenlijk ondernemen om facturen binnen dertig dagen te betalen. Dat is ook waar Betaalme.nu voor staat. Zeker nu de economie de wind in de rug heeft, is er voor grote afnemers zoals supermarktketens geen enkele legitieme reden om langere betaaltermijnen te hanteren. Ook wanneer supermarktketens betaaltermijnen ‘harmoniseren’, dan hoort dertig dagen daarbij de norm te zijn.”

“Overigens zien we vormen waarbij betaling van facturen wordt voorgefinancierd door een derde partij als geschikt alternatief, mits dit gunstig is voor de leverancier, die er bovendien vrijwillig voor moet kunnen kiezen. Het kan namelijk voordelig zijn voor leveranciers om al binnen enkele dagen hun geld binnen te hebben in plaats van na een maand. Zo komen ze aan goedkoper werkkapitaal dan via hun eigen bank. Want de financieringskosten zijn dan gebaseerd op de – doorgaans veel betere – kredietwaardigheid van hun grote afnemer.”

“De grote organisaties die aan Betaalme.nu deelnemen, waaronder Jumbo, hebben elk in een manifest aangegeven hoe zij hun betalingsprocessen zodanig inrichten dat hun kleinere leveranciers tijdig het geld van hun facturen kunnen ontvangen. Ze verplichten zich bovendien tot geregelde rapportages, zodat Betaalme.nu de voortgang kan monitoren. Op basis hiervan zijn we continu in gesprek met de deelnemers om hun bijdrage aan de liquiditeit voor het mkb te vergroten. Bij die gesprekken gaan we steeds uit van de norm dat mkb-leveranciers binnen dertig dagen over hun geld moeten kunnen beschikken.”

Landelijk onderzoek gestart
“Hoewel er inmiddels vijftig grote organisaties zijn die zich hebben aangesloten bij Betaalme.nu om het mkb aan meer liquiditeit te helpen, komt het nog steeds te vaak voor dat leveranciers uit het mkb kampen met te lange betaaltermijnen bij hun grote afnemers. Betaalme.nu is daarom een nieuw landelijk onderzoek gestart naar de stand van zaken op dit gebied, en uit de eerste reacties van ondernemers blijkt dat er nog veel ruimte voor verbetering is, ondanks de wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen die vorig jaar van kracht is geworden. Ondernemers uit het mkb kunnen ons bij dit onderzoek helpen door hun ervaringen anoniem te delen via de website Betaalme.nu, zodat we gericht de belangrijkste problemen die spelen kunnen aanpakken.”

Meer nieuws in deze categorie