Tips voor zzp’ers: zo regel je tijdige betaling door flexmakelaars

Gepubliceerd op 24-10-2019

Met de groei van flexwerk zijn er ook meer dienstverleners gekomen die bemiddelen tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Flexmakelaars, brokers en payrollbedrijven kunnen veel administratie en zoekwerk uit handen nemen, maar sommigen lijken eerder een drempel dan een dienstverlener. In dit artikel staan tips voor waar je als zelfstandige op moet letten voordat je in zee gaat met een tussenpartij.

Waar je als zzp’er in het algemeen op moet letten is of je te maken hebt met een tussenpartij die daadwerkelijk meerwaarde kan bieden, bijvoorbeeld bij het zoeken naar opdrachten. “Ik werk als zelfstandige geregeld voor de overheid, die net als andere grote organisaties een online portal gebruikt om extern personeel voor bepaalde opdrachten te werven”, zegt Stef Kampinga van Proflexis, die tien jaar zzp’er is. “Zodra er een opdracht op wordt geplaatst, word ik door diverse tussenpartijen gebeld, van wie de meeste eigenlijk geen contact met de klant hebben. Dat kan ik dan zelf beter rechtstreeks doen, want ik ken de klant wel en weet ook beter welke opdracht goed bij me past.”

Kampinga raadt zzp’ers die door tussenpartijen voor een opdracht worden benaderd aan om eerst te vragen of ze de eindklant kennen en hoe ze aan de opdracht zijn gekomen. “Als ze de klant niet kennen en ze weten van de opdracht via een portal, dan weet je dat je die tussenpartij geen enkele meerwaarde voor je heeft.”, zegt Kampinga. “Tussenpartijen hebben je alleen iets te bieden wanneer ze de klant goed kennen en jouw kansen kunnen vergroten om een opdracht voor een reëel tarief binnen te halen.”

Kijk ook goed naar de financiële positie van een tussenpersoon, adviseert directeur Tjebbe van Oostenbruggen van contractmanager Brainnet. “Waar je dan op moet letten is of de tussenpartij een stevig eigen vermogen heeft, een positief werkkapitaal en een positieve current ratio van meer dan 1,0. Hier kun je aan zien aan in hoeverre er wordt betaald en voorgefinancierd met geld van anderen. Die gegevens kun je downloaden via de Kamer van Koophandel.” Dat is nuttig om te verifiëren voordat je grote financiële belangen bij ze neerlegt, want zelfs grote tussenpartijen kunnen omvallen.

Checklist voordat je als zzp’er in zee gaat met een tussenpartij:

  1. Kent de tussenpartij jouw opdrachtgever(s) goed?
  2. Heeft de tussenpartij betere toegang tot opdrachten dan jij?
  3. Hanteert de tussenpartij redelijke tarieven?
  4. Krijg je geen beperkingen opgelegd zodat je de vrijheid behoudt om zelfstandig te ondernemen?
  5. Garandeert de tussenpartij betaling binnen dertig dagen na ontvangst van jouw factuur?
  6. Is de financiële positie van de tussenpartij sterk genoeg?

Alles zelf rechtstreeks met de klant regelen is uiteraard alleen mogelijk wanneer die dat ook wil. Kampinga: “Wat je regelmatig ziet is dat je zelf een opdracht vindt, maar dat de klant wil dat je via een tussenpartij voor hem gaat werken, om zo eventuele risico’s te beperken. Dat zijn doorgaans grotere partijen – zij willen de administratie voor extern personeel uitbesteden aan een tussenpartij.”

Stef Kampinga – Proflexis

Kampinga heeft het geregeld meegemaakt dat die tussenpartijen dan bepalingen opleggen waar je als ondernemer alleen maar nadeel van ondervindt. “Je krijgt bijvoorbeeld de eerste twee weken niet betaald, met als argument dat je je eerst moet inwerken en daardoor niet productief kan zijn. Ook komt het voor dat je zelf met een klus bij een tussenpartij aankomt en dat deze tussenpartij je met een concurrentiebeding probeert te dwingen om alle opdrachten van je eigen klant via hen te doen.”

“Vaak proberen tussenpartijen een zo groot mogelijk deel van het tarief van de zzp’er af te romen. De overheid hanteerde in het verleden een acceptabele en toegestane opslag van hooguit €2,50 per uur, maar ik heb wel gezien dat dat dit door een tussenpartij werd opgerekt tot €20. Uiteraard is dit ook heel nadelig voor de opdrachtgever, die hierdoor een te hoge prijs betaalt.”

De norm voor grote opdrachtgevers is om kleine toeleveranciers zoals zzp’ers binnen dertig dagen te betalen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels aangekondigd dit ook wettelijk te gaan vastleggen. Maar als de opdracht via een tussenpartij loopt, kan die termijn ineens flink hoger worden. Soms bepalen tussenpartijen bijvoorbeeld dat ze pas uitbetalen nadat zij zelf door de opdrachtgever hun geld hebben ontvangen. Kampinga: “Ik heb meegemaakt dat het drie maanden werd in plaats van dertig dagen.”

Er is geen enkele reden om het als normaal te accepteren dat een tussenpartij een langere betaaltermijn hanteert dan dertig dagen. Wanneer je daar als zzp’er toch mee te maken krijgt, is het verstandig om het MKB Loket van Betaalme.nu in te schakelen voor gratis advies of bemiddeling.

Hoe het ook kan

Gelukkig zijn er ook tussenpartijen die ook nu al wél binnen dertig dagen betalen. Ook zijn er diverse grote opdrachtgevers die daar afspraken over maken met de tussenpartijen met wie ze samenwerken. Een voorbeeld is HEINEKEN Nederland, deelnemer van het eerste uur aan Betaalme.nu. “Om efficiënt, snel en flexibel in te kunnen spelen op de steeds wisselde vraag naar extern talent, werken we bij HEINEKEN middels de ‘HEI FLEX’-aanpak waarin we optrekken met Adecco en Hays. Een van de afspraken is dat tijdelijke werknemers op tijd – dus binnen dertig dagen – worden betaald voor hun diensten”, zegt woordvoerder Menno van der Vlist. “Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat dit een prettige manier van samenwerken is en dat deze betalingstermijn netjes wordt nagekomen.”

Zzp’er Kampinga werkt indien dat nodig is uitsluitend met tussenpersonen die meerwaarde bieden en wtijdig betalen. Zijn advies: “Wanneer je een opdracht binnenhaalt bij een klant die jou vanwege de administratie graag via een tussenpartij wil inschakelen, stel dan de tussenpartij voor met wie jij graag werkt. Wees naar de opdrachtgever ook altijd transparant over je tarief en de marge van de tussenpartij.”

Daar is niet in alle gevallen gelegenheid voor. “Doorgaans is het aan afnemers om te bepalen met welke tussenpartijen ze werken. Het is goed als er keuze is, maar voor een klant is het niet mogelijk om met een oneindig aantal tussenpartijen te werken”, weet Van Oostenbruggen van Brainnet. “Soms heb je geen keuze omdat het Europees aanbestede raamcontracten betreft; dan kun je niet zomaar een andere partij voorstellen.”

Tussenpartijen kunnen ook op andere vlakken proberen meerwaarde te bieden. Brainnet biedt zzp’ers bijvoorbeeld de mogelijkheid aan om tegen een vergoeding facturen versneld betaald te krijgen. “Een factuur waar bij een klant een betalingstermijn van zestig dagen voor geldt, kunnen we bijvoorbeeld tegen een vergoeding van twee procent binnen twee weken betalen”, legt Van Oostenbruggen uit. “Onze ervaring is dat zzp’ers hun cashflow vaak wel goed op orde hebben, dus van deze mogelijkheid wordt eerder gebruik gemaakt door kleine of startende uitzendbureaus.”

Geen ondernemer in loondienst

Bij het ondernemerschap van zzp’ers hoort ook het selecteren van geschikte partners om mee samen te werken. Dat geldt ook voor de keuze met welke tussenpartijen je werkt. Kampinga: “Ik houd zelf graag de regie, voor ik het weet ben ik anders een ondernemer in loondienst. Dat is niet wat ik voor ogen heb bij zelfstandig ondernemerschap.”

“Wij raden zzp’ers – ook mensen met verschillende opdrachtgevers – aan om zoveel mogelijk direct en zonder tussenkomst van brokers met hun opdrachtgevers te schakelen”, zegt ook managing director Julius Kousbroek van payrollbedrijf Wepaypeople. “Vanaf 2021 wordt het echter voor veel zzp’ers een stuk lastiger om als zelfstandige te factureren. De drempel aan de onderkant zal er dan voor zorgen dat significante aantallen zzp’ers het dienstverband moeten opzoeken. Wij beschouwen payroll ook als een vorm van dienstverband.”

Meer nieuws in deze categorie