Over Betaalme.nu

Betaalme.nu wil ervoor zorgen dat facturen van mkb-ondernemers sneller betaald worden. Het doel is dat een betalingstermijn van maximaal 30 dagen de norm wordt in het bedrijfsleven. Als mkb-ondernemers sneller worden betaald, worden ze minder kwetsbaar en hebben ze meer financiële ruimte om te investeren.

Grote bedrijven spelen een belangrijke rol bij Betaalme.nu omdat zij veel leveranciers uit het mkb hebben. Sinds de oprichting hebben zo’n zestig grote bedrijven en instellingen zich aangesloten bij Betaalme.nu. Zij hebben elk een manifest opgesteld over hoe zij bijdragen aan tijdige betaling aan hun leveranciers uit het mkb. Dankzij de deelname van deze bedrijven worden op dit moment zo’n 230.000 leveranciers geholpen.

Mkb-ondernemers kunnen zelf ook stappen nemen om sneller betaald te krijgen. Betaalme.nu biedt ondernemers kennis over digitaal factureren en ketenfinanciering. Daarnaast kunnen ondernemers met klachten terecht bij het Betaalme.nu MKB Loket

Betaalme.nu is in 2015 opgericht vanuit het bedrijfsleven. Het is een niet-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland.

Neem contact met ons op

Wilt u deelnemen aan Betaalme.nu, heeft u vragen over ons initiatief of heeft u een klacht over het betaalgedrag van uw afnemer? Laat het ons weten, we streven ernaar zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

U kunt ons bereiken via:

  • info@betaalme.nu
  • joostvdhondel@betaalme.nu
  • M: +31614729989