Over Betaalme.nu

Betaalme.nu wil dat facturen van mkb-ondernemers zo snel als mogelijk betaald worden. Het doel is dat een betalingstermijn van maximaal 30 dagen de norm wordt in het bedrijfsleven. Als mkb-ondernemers sneller worden betaald, worden ze minder kwetsbaar en hebben ze meer financiële ruimte om te investeren.

Grote bedrijven spelen een belangrijke rol bij Betaalme.nu omdat zij veel leveranciers uit het mkb hebben. Sinds de oprichting hebben zo’n 63 grote bedrijven en instellingen zich aangesloten bij Betaalme.nu. Zij hebben elk een manifest opgesteld over hoe zij bijdragen aan tijdige betaling aan hun leveranciers uit het mkb. Dankzij de deelname van deze bedrijven worden op dit moment zo’n 283.000 leveranciers geholpen.

Mkb-ondernemers kunnen zelf ook stappen nemen om sneller betaald te krijgen. Betaalme.nu biedt ondernemers hulp bij het contracteren van klanten, invoeren van digitaal factureren en het optimaliseren van debiteurenbeheer en incasso.

Betaalme.nu is in 2015 opgericht vanuit het bedrijfsleven. Het is een niet-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland.