Er komen steeds meer aanbieders van ketenfinancieringsoplossingen in Nederland. Een aantal grote bedrijven hebben, in november 2015, de verschillende aanbieders van ketenfinancieringsoplossingen gevraagd om inzichtelijk te maken wat hun toegevoegde waarde is voor het MKB.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de aanbieders die hieraan hebben meegewerkt.

We houden u via deze website op de hoogte van ontwikkelingen in deze markt.