Als ketenfinanciering een goede oplossing is, waarom wordt het dan niet allang door iedereen gebruikt?

Ketenfinanciering is al vaak aan grotere leveranciers aangeboden maar vaak niet aan kleinere (‘niet-strategische’) leveranciers. MKB’ers weten vaak niet dat het bestaat of dat het ook voor hen een uitkomst is. Vandaar dat Betaalme.nu zich er ook op richt om MKB ondernemers voorlichting te bieden om de kennis van ketenfinanciering te vergroten.