Richt Betaalmenu zich vooral op het verkorten van de betalingstermijn, of primair op ketenfinanciering?

Betaalme.nu wil er simpelweg samen met grote bedrijven voor zorgen dat het Nederlandse MKB makkelijker aan liquiditeit komt. Dit doen de grote bedrijven door de mogelijkheid te bieden dat facturen van leveranciers sneller worden betaald, of dat ze snel kunnen worden gefinancierd. Snellere goedkeuring van de facturen – wat ook betekent dat leveranciers efficiënt elektronisch moeten factureren – is hierbij essentieel.