Wat voor manifest wordt er door de bedrijven getekend?

In het manifest zeggen deelnemende bedrijven toe dat ze samenwerken met Betaalme.nu om de toegang tot liquiditeit voor MKB bedrijven te helpen verbeteren, en geven ze aan op welke manier ze daar in de praktijk vorm aan geven.