Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op!

Het mkb heeft moeite om aan voldoende liquiditeit te komen. Betaalme.nu wil samen met grote bedrijven in Nederland ervoor zorgen dat het Nederlandse MKB makkelijker aan liquiditeit komt, door kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Dat is goed voor het MKB en hun afnemers en versterkt de groei van de Nederlandse economie.

Doordat grote bedrijven de mogelijkheid bieden dat facturen van leveranciers sneller worden betaald, of dat ze snel kunnen worden gefinancierd, komt er meer liquiditeit beschikbaar om zaken mee te doen. Daardoor kunnen de MKB bedrijven sneller groeien en worden ze minder kwetsbaar voor tegenslagen.

Door tijdig en op de juiste manier te factureren kunnen leveranciers snelle goedkeuring zo makkelijk mogelijk maken. Elektronisch factureren is het meest efficiënt. Leveranciers kunnen ook zelf voorstellen om een vorm van ketenfinanciering toe te passen, zodat hun facturen snel worden gefinancierd en dus sneller betaald.

Betaalme.nu is een initiatief van private partijen, dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken in de vorm van subsidie.

Ketenfinanciering is vooruitbetaling van openstaande facturen aan uw bedrijf na goedkeuring van die facturen door de afnemer. Die vooruitbetaling kan plaatsvinden door een financiële instelling, die daarvoor kosten bij u in rekening brengt die lager zijn dan de financieringskosten die u anders uw eigen bank zou moeten betalen.

Ketenfinanciering is al vaak aan grotere leveranciers aangeboden maar vaak niet aan kleinere (‘niet-strategische’) leveranciers. MKB’ers weten vaak niet dat het bestaat of dat het ook voor hen een uitkomst is. Vandaar dat Betaalme.nu zich er ook op richt om MKB ondernemers voorlichting te bieden om de kennis van ketenfinanciering te vergroten.

In het manifest zeggen deelnemende bedrijven toe dat ze samenwerken met Betaalme.nu om de toegang tot liquiditeit voor MKB bedrijven te helpen verbeteren, en geven ze aan op welke manier ze daar in de praktijk vorm aan geven.

We mikken op deelneming van minstens 500 bedrijven. Uit onderzoek weten we dat er per bedrijf 50 miljoen euro uit staat aan openstaande facturen van MKB bedrijven. Wij denken er 10% van te kunnen vrijmaken. Zo kom je op 2,5 miljard euro.

Grote bedrijven hebben er baat bij om op deze manieren MKB bedrijven te helpen om makkelijker aan liquiditeit te komen, want het kan hun werkkapitaalbeheer efficiënter maken, het versterkt de stabiliteit van hun toeleveringsketens, en het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij juichen alleen maar toe dat het de goede kant op gaat. Als we niet meer nodig zijn, dan is ons doel bereikt. Maar het moet sneller. Wij denken dat er nog veel werkkapitaal zit opgesloten in onbetaalde facturen, en we verwachten dat we € 2,5 miljard kunnen vrijmaken voor het MKB.

Door het mkb meer toegang tot ketenfinanciering (in het Engels ook ‘Supply Chain Finance’ genoemd) te bieden, versterken grote bedrijven de stabiliteit van de toeleveringsketen en kunnen ze hun werkkapitaalbeheer efficiënter maken.

Betaalme.nu wil er simpelweg samen met grote bedrijven voor zorgen dat het Nederlandse MKB makkelijker aan liquiditeit komt. Dit doen de grote bedrijven door de mogelijkheid te bieden dat facturen van leveranciers sneller worden betaald, of dat ze snel kunnen worden gefinancierd. Snellere goedkeuring van de facturen – wat ook betekent dat leveranciers efficiënt elektronisch moeten factureren – is hierbij essentieel.

  • De terugkoppeling van de goedkeuring van een factuur.
  • De geringe uniformiteit qua aanlevering van informatie.
  • Bedrijven die niet elektronisch factureren.